Covid-19

Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για κουρεία και κομμωτήρια

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο σειράς οδηγιών προς επαγγελματίες διαφόρων επιχειρήσεων με στόχο την ομαλή λειτουργία τους και εφαρμογή μέτρων προφύλαξής που θα πρέπει να εφαρμόζουν με στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης του COVID-19, προτρέπουν τους υπεύθυνους των κουρείων/κομμωτηρίων να εφαρμόζουν τα πιο κάτω μέτρα προστασίας στις επιχειρήσεις τους.

Σημειώνεται πως για σκοπούς αυτών των οδηγιών, οι εργαζόμενοι στα κουρεία/κομμωτήρια περιλαμβάνει όλο το προσωπικό που εργάζεται εντός των κουρείων κομμωτηρίων είτε είναι κομμωτές/κουρείς, ή επικεφαλής των επιχειρήσεων, ή προσωπικό καθαρισμού, ή προσωπικό υποδοχής.

1. Εφαρμογή γενικών προληπτικών δράσεων για κουρεία/ κομμωτήρια :
– Θα πρέπει να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα συμπτώματα νωρίς, ώστε να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και εξετάσεις και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο πελατών όσο και άλλων εργαζομένων.

– Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κουρείων/ κομμωτηρίων πρέπει να παρέχουν γραπτή καθοδήγηση στο προσωπικό σχετικά με την αναφορά πιθανών συμπτωμάτων του COVID-19 και τον αποκλεισμό των εν λόγω ατόμων από την εργασία.

– Αποτροπή της παρουσίας πολλών ατόμων ταυτόχρονα στην επιχείρηση Σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού θα πρέπει να τηρείται αναλογία ένα άτομο ανά 8 τ.μ.Σε όλους τους χώρους εργασίας νοείται ότι πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ όλων των ατόμων. Όλες οι υπηρεσίες να παρέχονται μόνο με ραντεβού με εύλογο χρόνο ανάλογα με την υπηρεσία που θα παρέχεται για να μην υπάρχει συνωστισμός.

– Ύπαρξη, σε ευκρινή θέση στις εισόδους και τις εξόδους όλων των υποστατικών, φιάλης αλκοολούχου διαλύματος(περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη) με αντλία έγχυσης και βάση για την υγιεινή των χεριών, προς χρήση των πελατών.

– Οργάνωση του προσωπικού σε ομάδες εργασίας, ώστε να υφίσταται περιορισμένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ομάδες.

– Εφοδιασμό των αποχωρητηρίων με υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη).

– Πριν την έναρξη της εργασίας, να θερμομετριέται το εργαζόμενο προσωπικό και σε περίπτωση που παρουσιάζει πυρετό να αποχωρεί από τον χώρο εργασίας με οδηγίες να απευθυνθεί άμεσα στον προσωπικό του ιατρό.

– Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων κουρείων/ κομμωτηρίων πρέπει να εφοδιάσουν το υποστατικό με πετσέτες μιας χρήσης και τους εργαζομένους με κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία μιας χρήσης.

– Γενικά τόσο το προσωπικό όσο και οι πελάτες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά Διατάγματα που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας.

2. Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσωπικό καθαριότητος:

– Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης.

– Όλες οι επιφάνειες δάπεδα, πάγκοι, ταμεία, χώροι υγιεινής (δάπεδα, λεκάνες, νιπτήρες, κλπ.) πρέπει να διατηρούνται καθαρές και να απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

– Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωμα, ανελκυστήρες, διακόπτες, βρύσες, κλπ.) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 10% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 10 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας (μίας χρήσης νάιλον ρόμπα προστασίας της συνήθους ενδυμασίας η οποία να αφαιρείται μετά την αποπεράτωση της εργασίας και να απορρίπτεται στους κάδους απορριμμάτων).

– Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και των επιφανειών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε συμπτώματα ίωσης ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και παρατίθενται στην ιστοσελίδα hhtps://www.pio.gov.cy/coronavirus/info.html.

– Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια πρέπει να είναι μίας χρήσης και μετά τη χρήση τους θα πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων. Τα απορρίμματά θα πρέπει να τοποθετούνται σε διπλή σακούλα και να φυλάγονται έξω από τα κουρεία/κομμωτήρια σε χώρους συλλογής σκουπιδιών.

3. Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους :

– Όλο το προσωπικό θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τα μέτρα ατομικής Υγιεινής.

– Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό.

– Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους απορριμμάτων.

– Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με χάρτινες χειροπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών.

– Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται στην εργασία τους μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων.

– Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

i. Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα όσο τη μύτη και το πηγούνι

ii. Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου εστία μικροβίων, όταν υγρανθεί θα πρέπει να αλλάζεται.

– Όσον αφορά τη χρήση γαντιών, πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθες οδηγίες:

i. Πριν φορέσετε τα γάντια, πάντα πλένετε τα χέρια σας με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και τα σκουπίζετε.

ii. Φοράτε το σωστό μέγεθος.

iii. Αλλάζετε συχνά τα γάντια και ειδικά μετά από κάθε πελάτη

iv. Τα γάντια θα πρέπει να αφαιρούνται κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την τουαλέτα ή τρώτε ή χειρίζεστε σκουπίδια ή καθαρίζετε επιφάνειες.

v. Δεν θα πρέπει να αγγίζετε το πρόσωπό σας ενώ φοράτε τα γάντια.

vi. Το γάντι του χεριού που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματική συναλλαγή πρέπει να αντικαθίσταται.

vii. Αντικαταστήστε κατεστραμμένα ή σκισμένα γάντια αμέσως.

viii. Μην επαναχρησιμοποιείτε γάντια φορεμένα. Κάθε φορά που αλλάζετε γάντια πετάτε τα χρησιμοποιημένα.

ix. Αφαιρείτε το κάθε γάντι χωριστά πιάνοντάς το από τη μανσέτα.

x. Πλύνετε τα χέρια σας ακόμα και αν φοράτε γάντια, καθώς τα μολυσμένα γάντια όταν αφαιρεθούν μπορεί να μεταδώσουν τον ιό στα χέρια σας.

xi. Για εργασίες οι οποίες δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν με τη χρήση γαντιών, θα πρέπει απαραίτητα αυτές να διενεργούνται μετά από σχολαστικό πλύσιμο και απολύμανση των χεριών.

4. Ειδικές οδηγίες για του χώρους των κομμωτηρίων /κουρείων :

– Στην περίπτωση μεγάλων κουρείων/κομμωτηρίων ενδείκνυται να διενεργείται τακτικά έλεγχος από άτομο της επιχείρησης για έλεγχο της τήρησης των μέτρων προφύλαξης τόσο από το προσωπικό όσο και από συνεργάτες και πελάτες, καθώς και καθοδήγηση αυτών.

– Πριν την έναρξη της εργασίας και πριν την είσοδο στο υποστατικό, ο πελάτης να θερμομετριέται και σε περίπτωση που παρουσιάζει πυρετό να αποχωρεί από τον χώρο με οδηγίες να απευθυνθεί άμεσα στον προσωπικό του ιατρό.

– Για τους πελάτες συστήνεται η χρήση μάσκας, χωρίς να είναι υποχρεωτική

– τοποθέτηση ανακοινώσεων στα σημεία εισόδου με τις οποίες θα ζητούν από τους πελάτες να μην εισέλθουν στο κατάστημα εάν νιώθουν αδιαθεσία ή έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον ιό COVID19.

– Οι υπάλληλοι που εξυπηρετούν το κοινό να περιορίσουν στο βαθμό που είναι δυνατό την συνομιλία με πελάτες.

– Να γίνει κατάλληλη διαρρύθμιση του χώρου, των καθισμάτων εργασίας καθώς και μεταξύ των πελατών έτσι ώστε να τηρείται 2 μέτρα απόσταση. Στην περίπτωση όπου αυτό δεν είναι εφικτό να γίνεται διαχωρισμός με κατάλληλό υλικό.

– Οργάνωση του χώρου και των εργασιών έτσι ώστε οι πελάτες να ολοκληρώνουν την παραμονή τους στο υποστατικό στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Θα πρέπει να διεξάγονται οι εργασίες των κουρείων/ κομμωτηρίων με προγραμματισμένες συναντήσεις(ραντεβού).

– Αποφυγή οποιοδήποτε προωθητικών ενέργειων που δυνατό να παρατείνουν την παραμονή του κοινού σε χρόνο περισσότερο από ότι χρειάζεται και επιπλέον να χρειάζεται η παρουσία επιπλέον ατόμων.

– Μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών.

– να παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες προσώπου, γάντια μιας χρήσης, και φόρμες/νάιλον μίας χρήσης κατά τη διεξαγωγή βαφών και για το προσωπικό.

– Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο στέγνωμα με το πιστολάκι, διότι γίνεται περιστροφή αέρα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι ανοιχτά ώστε να υπάρχει αλλαγή αέρα.

– Δεν θα πρέπει να διατίθεται ενημερωτικό υλικό (εφημερίδες, περιοδικά κ.α. ) για κοινή χρήση.

– Μετά από την εξυπηρέτηση κάθε πελάτη θα πρέπει να:

γίνεται απολύμανση/ αποστείρωση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε κλίβανο ή και με άλλο κατάλληλο τρόπο
γίνεται απολύμανση του χώρου καθώς και του καθίσματος που χρησιμοποιήθηκε
κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται πετσέτες καθώς και ποδιά κουρέματος μιας χρήσης σε κάθε πελάτη και να απομακρύνονται μετά από κάθε χρήση, αλλά αν τυχόν χρησιμοποιούνται άλλες πετσέτες, τότε μετά από κάθε πελάτη να απομακρυνθούν σε ερμητικά κλειστό αποθηκευτικό χώρο μέχρι την πλύση τους σε ψηλές θερμοκρασίες 90
– Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον συστηματικό, επαρκή αερισμό όλων των χώρων κατά την διάρκεια των εργασιών. Χρήση κλιματιστικών επιτρέπεται εφόσον διασφαλίζεται η εισαγωγή φρέσκου αέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 15 λεπτά ή και σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία κλιματιστικών που εκδίδονται από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες. (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας)

Μην προσφέρετε ροφήματα σε πελάτες παρά μόνο σε μιας χρήσης ποτήρια τα οποία θα πρέπει να πετάτε στους κλειστούς κάδους σκουπιδιών (σε πλαστικές σακούλες απορριμμάτων.

Σε περίπτωση που εμφανίσετε τα ακόλουθα συμπτώματα: πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, ή πονόλαιμο παραμείνετε στο σπίτι και τηλεφωνήστε άμεσα στο Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων (τηλέφωνο 1420) και αναφέρετε την περίπτωση σας.

Σύσταση για απομάκρυνση των ευπαθών ομάδων από την εργασία ή, εάν είναι εφικτό, τροποποίηση των καθηκόντων τους καθ’ υπόδειξη του ιατρού τους ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για την υγεία τους.

Όπου αυτό είναι εφικτό διαχωρισμός εργαζομένων ει δυνατόν σε ομάδες (2 ή περισσότερες) που δεν συναντιόνται μεταξύ τους στον ίδιο εργασιακό χώρο και χρόνο.